Juniors

Centurion Junior Squash is a coaching group where all players from pre-school to Gr. 12 can join with the primary goal to learn the game of squash.

Our coaching sessions take place on a weekly basis at the Uitsig Squash Courts led by Maryna Fourie and her able team of qualified coaches.

Currently representatives from over 15 Centurion schools involved in the coaching groups and thus the reason for the name “Centurion Junior Squash” where all schools within the area can be included.

Our main goal is to provide an environment where players can have fun, make friends, relieve stress caused by pressing school commitments, and to learn something new about squash and themselves.

We strive to empower each junior with the basic facets of the game, racquet work, hand eye coordination, fitness, as well as the rules of the game. Even though winning is important in any sport and we do strive towards it, it is more important to us that each child that enrols in Centurion Junior Squash grows within themselves. Some children just don’t adapt well to popular team sports such as netball and rugby, but when they become involved in squash it is as if they arrive home. Suddenly they belong to something and it is more often than not these children who show a large amount of personal growth in a short period of time.

Squash is a wonderful family sport that can be participated in all year round. Therefore we encourage players to drag Mom and Dad to the courts, especially on the “Social Saturdays”.

As coaching team there are a few things that we agree upon and implement during our daily interaction with the players.

 • We acknowledge God as our Supreme Authority and strive to glorify Him through our daily interaction with players and parents.
 • We do not believe that a player needs to be broken down before they can be built up again. Each player’s best effort is enough for us and we give credit where it is due.
 • No player will be embarrassed or harassed by a coach or player on court.
 • Talented players who prove themselves will be given the opportunity to join the CJS Elite group in order to receive maximum exposure.
 • No school will be played up against another. At CJS we are all one and each school is just as important as the other.
 • Each afternoon’s coaching is based on a lesson plan and no class will have to wait for the coach to arrive.
 • Neatness is an indication of discipline in a group and therefore we as the management team of CJS believe it is important that players respect and adhere to the correct dress code at all times.
 • During tournaments we expect parents of players to support but not have unrealistic expectations that which coaches work on for months could be broken down by one comment that hasn’t been thought through by an overprotective parent.
 • At CJS players are invited and encouraged to give suggestions and share ideas with the coaching team because we feel that it is important that each player feels part of the team.

We dream of success, we strive towards success, we train for success…

”One step at a time!”

Centurion Junior Squash is ‘n afrigtings groep waarby enige junior spelers vanaf Voorskool tot en met Gr 12 kan aansluit met die hoofdoel om die spel van muurbal te leer.

Ons afrigtingsgroepe vind weekliks plaas by Uitsig Muurbal bane in Panorama weg, Rooihuiskraal asook by Midstream College se bane in Pretoria, Suid Afrika.

Huidiglik is daar ongeveer 15 + skole van Centurion se leerlinge betrokke by ons groep en daarom dan juis die rede dat ons naam “Centurion Junior Squash” is sodat dit omvattend alle skole in die gebied kan insluit.

Ons hoofdoel by hierdie afrigtingsgroep is eerstens vir die spelers om sommer net lekker pret te hê, maats te maak, van al die skool stres ontslae te raak en op die koop toe iets nuuts te leer rakende muurbal en hulself.

Muurbal is ’n lekker gesins sport wat dwarsdeur die jaar beoefen kan word. Daarom moedig ons elke speler aan om vir ma en pa ook bane toe te lok veral op die “Social Saturday” oggende.

Ons streef daarna om elke junior te bemagtig met die basiese fasette van die spel, raketwerk, hand oog koördinasie, fiksheid asook die reëls van die spel. Alhoewel wen in enige sport baie belangrik is en ons verseker ook daarna streef is dit vir ons meer belangrik dat elke kind wat by ons aansluit as mens moet groei. Soms kom ‘n kind net nie reg in ‘n spansport by die gewilde sportsoorte soos rugby of netbal. Wanneer hulle by muurbal aansluit is dit asof hulle tuiskom, skielik behoort hulle iewers en dit is baie keer juis hierdie spelertjies wat in ‘n kort tydjie geweldige groei toon.

As afrigtingspan is daar ‘n paar dinge waaroor ons saamstem en onomwonde toepas in ons daaglikse handel en wandel met die spelers.

 • Ons erken God as ons Oppergesag en streef om Hom te verheerlik deur ons daaglikse omgang met spelers en ouers.
 • Ons glo geensins daaraan dat ‘n speler eers afgebreek en dan weer opgebou moet word nie.
 • Elke speler se beste probeerslag is vir ons genoeg en ons gee krediet daarvoor.
 • Geen speler sal deur enige afrigter of ander speler op die baan verneder of verkleineer word nie.
 • Talentvolle spelers wat hulself bewys sal die geleentheid gegee word om in die CJS Elite groep opgeneem te word om sodoende makimum blootstelling te ontvang.
 • Geen skool sal teenoor ‘n ander afgespeel word nie. By CJS is ons almal een en is elke skool net so belangrik soos die ander.
 • Elke middag se afrigting word volgens ‘n lesplan beplan en geen klas sal vir ‘n afrigter hoef te wag nie.
 • Netheid is ‘n vertoonvenster van die dissipline in ‘n groep en daarom ag die bestuurspan van CJS dit belangrik dat spelers ten alle tye die voorgeskrewe kleredrag reëls sal nakom en respekteer.
 • Tydens toernooie verwag ons van ouers om spelers te ondersteun maar nie die onmenslike te verwag nie.
 • Wat afrigters vir maande aan werk kan in ‘n onbewaakte oomblik afgebreek word deur n ondeurdagte opmerking van ‘n oorbeskermende ouer.
 • By CJS word spelers uitgenooi en aangemoedig om voorstelle en idees deur te gee aan die afrigtingspan want ons voel dit is belangrik dat elke speler geborge moet voel in ons groep.

Ons droom van sukses, ons streef na sukses, ons oefen vir sukses ….

”One step at a time!”